Bánh cưới trần (semi naked/ naked wedding cakes)

Tiệm bánh Dolce Vita - 0903 789 390
0903789390